پروتز مو چیست

پروتز مو چیست و چگونه انجام می شود؟ این اساساً قطعه ای است که برای جایگزینی موی کاربر ساخته می شود و در نتیجه نواحی طاس یا جاهایی که موها تراکم کمتری دارند را می پوشاند. رشته های پروتز به صورت انفرادی یا در گروه های کوچک و با ... ادامه مطلب