علت خالی شدن ریش ها چیست

عفونت های قارچی و ریزش مو   خالی شدن ریش های موی صورت یا به عبارتی آلوپسیا بیشتر به علت عواملی همچون عفونت‌های قارچی، بیماری‌های ایمنی‌ای، عوامل ژنتیکی و عوامل خارجی مانند استفاده از مواد شیمیایی نامناسب، استفاده از ابزارهای گرمایی بیش از حد، استفاده از شیشه‌های رنگ ... ادامه مطلب