اسپری پر پشت کننده مو بهتر است یا پودر پرپشت کننده مو

اسپری پرپشت کننده مو بهتر است یا پودر پرپشت کننده مو ؟ سوالی که بسیاری از مصرفکنندگان این دو محصول دارند و بسیاری مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته است .  در چه مواردی و در کجا باید از پودر پرپشت کننده استفاده کرد و کدام یک مناسب ... ادامه مطلب